Uffe Lyngdal Sørensen

Cand. pæd it-didaktisk design

Uffe Lyngdal Sørensen

Cand. pæd it-didaktisk design

Flipped – den informative video.

Optag din forelæsning eller din præsentation på video. Lad de studerende se det som forberedelse til din lektion – og start så din undervisning.

Ovenstående lille opskrift er essensen af Flipped Classroom. Det er ikke rocket science, men det virker rent faktisk, og det er min erfaring, at man når længere med de studerende, hvis de allerede har været til forelæsning inden, de møder op til undervisningen. Så kan man nemlig kommunikere om og fra et fælles udgangspunkt.

Se et eksempel:

Video som fagtekst

En undervisningsvideo kan betragtes som en fagtekst. I følge Hachmann og Holmboe (2014) er der nærmere bestemt tale om, at undervisningsvideoen er en distribueret læringsressource, som kan tilgås asynkront. Denne typologi indeholder yderligere nogle undergenre, hvor man kan sige, at optagelse af en forelæsning er en informativ video (ibid: 108).

Rent teknisk er det forholdsvist nemt at lave en informativ video, som den du ser i eksemplet ovenfor. På Studietube gøres det nemmest og bedst med Screencast O Matic.

Sådan gør du:

Didaktiske muligheder med Video som fagtekst

Epistemologisk kan man sige, at man med videoen som fagtekst typisk vil formidle former for viden, som kan karakteriseres som “viden af 1. orden”. Det vil sige fakta eller færdighedsviden (Qvortrup 2001), (Bateson 1998). For at blive i samme teoretiske retning, så kan man sige, at man med den informative video sigter mod, at de studerende lærer “kvalifikationer”, som endnu ikke er “kompetencer”.

En priviligeret didaktisk arbejdsform i forhold til at opøve kvalifikationer er det, som Qvortrup kalder “Direkte læringsstimulering”. Hvilket vil sige, at man som underviser kan pirre til opøvelsen af kvalifikationer gennem tale, kropssprog, tekst, billeder. Det fede ved video i den sammenhæng er, at videomediet kan fange dem alle. Herudover har videomediet den fordel, at videoen kan pauses, spoles tilbage og pointer kan gentages. Dermed bliver forelæsningen også en, for den enkelte, tilpasset stimulering. 

Rigtig god fornøjelse!

 Pssst….Se alle vejledningerne til Screencast O Matic.

Litteratur: 

Bateson, Gregory (1998): “De logiske kategorier for læring og kommunikation” In: Hermansen, Mads (red.): “Fra læringens horisont”. Århus. Klim

Hachmann & Holmboe (2014): “Flipped Learning – mere end bare video”, Praxis. 

Qvortrup, Lars (2001): “Det lærende samfund”, København. Gyldendal.